• Szkolny Konkurs "Chcę być pracownikiem"

     • Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Celem Konkursu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie przysposobienia do pracy, kształtowanie właściwej postawy wobec obowiązków i pracy, motywowanie uczniów do pracy, kształtowanie postawy pozytywnej rywalizacji i współzawodnictwa. Konkurs odbywa się według harmonogramu Konkursu opracowanego na dany rok szkolny. Podczas Konkursu uczniowie przystępują indywidualnie do wykonywania zadań konkursowych. Zagadnienia konkursowe są opracowane w oparciu o Podstawę programową i wynikają z potrzeby opanowania kluczowych umiejętności potrzebnych uczniom w dorosłym życiu.


       

   • IX EDYCJA KONKURSU

    ROK SZKOLNY 2022/2023


    Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy przystąpili do pierwszego zadania, w którym przedstawiali się
    i wypełniali ankietę osobową. To umiejętności niezbędne dla przyszłego pracownika😊

    zdjęcia...

   • VIII EDYCJA KONKURSU
    ROK SZKOLNY 2021/2022


    Laureatami tegorocznej edycji Konkursu zostali:

    Sylwester Grudziecki
    Karolina Raczyńska
    Magdalena Sitek.
    Gratulujemy serdecznie!!!


    Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w trzecim zadaniu konkursowym nakrywali stół do posiłku.

         

    zdjęcia...


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Podczas II zadania tegorocznej edycji Konkursu "Chcę być pracownikiem" organizatorzy sprawdzali, czy uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy potrafią zachować się w sytuacji zagrożenia, czy umieją wezwać pomoc, czy znają numer alarmowy? Czy w sytuacji zranienia, oparzenia, a nawet krwotoku z nosa - potrafią pomóc sobie i innym. 


    zdjęcia...


    19 października 2021r.

    I ZADANIE KONKURSOWE: Znajomość danych osobowych, umiejętność wypełniania ankiety osobowej i korzystania
    z dokumentów osobistych.

        

    zdjęcia...