•   

             W skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 wchodzą 
    - Branżowa Szkoła I stopnia nr 16 im. Janusza Korczaka Specjalna
    Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

    - Szkoła Podstawowa dla dzieci Chorych im. Krystyny Bochenek
    - XXI Liceum Ogólnokształcące im. Krystyny Bochenek
     Branżowa Szkoła I stopnia nr 16 im. Janusza Korczaka Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy mają siedzibę w dwóch budynkach mieszczących się przy ulicy Rolnej 22 w Katowicach.To specjalistyczna placówka, którą wspiera doświadczona kadra o wysokich kwalifikacjach oraz bogate zaplecze dydaktyczne. Wszyscy nauczyciele posiadają przygotowanie z zakresu oligofrenopedagogiki i wciąż podwyższają swe umiejętności poprzez specjalistyczne kursy, warsztaty oraz studia podyplomowe. Dzięki temu, uczniowie mogą nie tylko zdobywają wiedzę w szkole, ale także mogą rozwijać swoje zainteresowania, realizować się w sztuce, kontynuować rehabilitację.

    Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji we współpracy z rodzicami codziennie dokładają wszelkich starań, aby uczniowie uczyli się w szkole w przyjaznej atmosferze i poczuciu pełnego bezpieczeństwa. 

    Bazę Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 tworzą dwa budynki z dobrze wyposażonymi, nowoczesnymi klasopracowniami. Jeden z budynków jest kompleksowo przystosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo, posiada nowoczesną windę dla osób niepełnosprawnych.

    Szkoła posiada pracownie: gastronomiczną, gospodarstwa domowego, ślusarsko-mechaniczną, ceramiczną, sale komputerowe, dużą nowoczesną salę gimnastyczną, salę polisensoryczną.

      

    Placówka oferuje pomoc pedagogiczną, psychologiczną oraz zapewnia opiekę medyczną. W Szkole prowadzone są specjalistyczne zajęcia rewalidacji indywidualnej: logopedyczne, korekcji wad postawy, zajęcia w sali polisensorycznej.      
    Siedzibą Szkoły Podstawowej dla Dzieci Chorych im. Krystyny Bochenek
    oraz XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Bochenek
    jest Samodzielny Publiczny Szpital  Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
    w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, przy ulicy Medyków 16.