• OFERTA SZKOŁY
      

     3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 16
     IM. JANUSZA KORCZAKA SPECJALNA


      

     • DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM ORAZ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI SZKOŁA KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYH ZAWODACH

     - ŚLUSARZ

     - KUCHARZ 

     - SPRZEDAWCA

     - PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ
      

     • DLA UCZNIÓW Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM  AUTYZMU SZKOŁA KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH

     - ŚLUSARZ

     - KUCHARZ 

     - SPRZEDAWCA  
      

     • DLA UCZNIÓW Z AFAZJĄ SZKOŁA KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH

     - ŚLUSARZ

     - KUCHARZ

     - SPRZEDAWCA 

      

     3-LETNIA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY


      

     • DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI