• Szkoła udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom. W celu podniesienia skuteczności działań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej szkoła zatrudnia psychologa i pedagoga.


    PSYCHOLOG SZKOLNY

    mgr Katarzyna Sośniak

    Wtorek 8:50-9:50, 10:35-13:35 i 14:25-15:25

    Środa 8:50-9:50 i 12:30-13:30

    Czwartek 9:40-11:40

    Piątek 12:35-14:35


    PEDAGOG SZKOLNY

    mgr Michał Dobrzyński

    Poniedziałek 10:25-12:25

    Wtorek 9:00-11:00

    Środa 10:00-12:00 i 13:35-14:35

    Czwartek 8:35-10:35

             Piątek 11:35-13:35


    PEDAGOG SZKOLNY

    mgr Małgorzata Kleser

    Poniedziałek 9.35 - 13.35

    Wtorek 13:00 - 16.00


    Czwartek 10.35 -14.35


    PEDAGOG SZKOLNY

    mgr Alina Ossolińska