• Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2023

    • Lp. 

     klasa 

     Wychowawca

     Branżowa Szkoła I Stopnia nr 16 im. J. Korczaka Specjalna 

     1.

     Ia 

     Piotr Tyrtania 

     2.

     Ib 

     Agata Stryjewska 

     3.

     Ic 

     Klaudia Bytnar 

     4.

     Id 

     Adam Makarewicz 

     5.

     IIa 

     Agata Drabik 

     6.

     IIb   

     Elżbieta Dobrzańska 

     7.

     IIc 

     Zofia Sadowska 

     8.

     IIIa 

     Hanna Machura-Powęzka 

     9.

     IIIb   

     Arkadiusz Stefaniak 

     10.

     IIIc 

     Karina Gaj- Woźnik 

     11.

     IIId 

     Krzysztof Lasocki 

     12.

     IIIe 

     Marcin Łączkowski 

     Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

     1.

     Ia   

     Anna Gosek 

     2.

     Ib 

     Martyna Dudek 

     3.

     Ic 

     Hanna  Ligęza- Klasik 

     4.

     IIa   

     Joanna  Miłek 

     5.

     IIb 

     Martyna Rozlach- Całoś 

     6.

     IIc 

     Oktawia Zaręba 

     7.

     IId 

     Anna Krasnodębska-Okręglicka 

     8.

     IIe 

     Katarzyna Urbańczyk 

     9.

     IIIa  

     Agnieszka Malczewska 

     10.

     IIIb  

     Jolanta Chlebisz 

     11.

     IIIc 

     Magdalena Józiak 

     Szkoła Podstawowa dla Dzieci Chorych im. Krystyny Bochenek

     1.

     Przedszkole WPI 

     Elżbieta Świrkot  

     2.

     Przedszkole WPII 

     Kornelia Rygol 

     3.

     EW1 

     Longina Filipek  

     4.

     EW2 

     Dorota Klimasara  

     5.

     EW3 

     Ewa Grzegrzułka 

     6.

     SP1 

     Artur Swadźba 

     7.

     SP2 

      Karolina Siudmak 

     8.

     SP3 

     Danuta Chudek 

     9.

     SP4 

     Piotr Gawlikowski 

     10.

     SP5 

     Magdalena Orzechowska- Bulanda 

     XXI Liceum Ogólnokształcące Dzieci Chorych im.K.Bochenek

     1.

     PP1 

     Anna Jóżwik- Wabik 

     2.

     PP2 

     Dorota Ogaza 

     Zespoły pozalekcyjne zajęć wychowawczych 

     1.

     ZPZW 1 (R) 

     Edyta Różalska 

     2.

     ZPZW 2 (K) 

     Grażyna Tatar-Deja 

     3.

     ZPZW 3 (CH) 

     Małgorzata Dziurska 

     4.

     ZPZW 4 (O) 

     Sylwia Smardzewska 

     5.

     ZPZW 5 (E) 

     Renata Łaskawiec 

     6.

     ZPZW 6 (P) 

     Małgorzata Bobrzki 

     7.

     ZPZW 7 (N) 

     Joanna Denicka