• Branżowa Szkoła I stopnia kształci w zawodach:

      • KUCHARZ

      • ŚLUSARZ

      • PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

      • SPRZEDAWCA


    • Kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w Branżowej Szkole I Stopnia przeznaczone jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
    • Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, a po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie otrzymuje otrzymuje dyplom zawodowy i posiada kwalifikacje w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
    • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wykonuje proste czynności w hotelach i innych obiektach, świadczących usługi hotelarskie: wykonuje prace pomocnicze związane z obsługą gości, wykonuje prace porządkowe w pokojach dla gości i w pomieszczeniach ogólnodostępnych, wykonuje prace gospodarcze oraz dba o estetykę budynku hotelu i jego otoczenia. Najczęściej wspomaga innych pracowników hotelu przy wykonywaniu zadań, zgodnie ze specyfiką obiektu hotelarskiego.
    • Absolwent znajdzie pracę w hotelach, pensjonatach, motelach, domach wycieczkowych, schroniskach i innych obiektach noclegowych.
    • Przedmioty nauczania z zakresu kształcenia ogólnego w Szkole:
     • język polski
     • język obcy (język angielski, język niemiecki)
     • historia
     • wiedza o społeczeństwie
     • podstawy przedsiębiorczości
     • geografia
     • biologia
     • matematyka
     • informatyka
     • edukacja regionalna
     • doradztwo zawodowe
     • wychowanie fizyczne
     • edukacja dla bezpieczeństwa
     • wychowanie do życia w rodzinie
     • religia
    • Przedmioty zawodowe: 
     • technologia prac w obiektach hotelarskich 
     • prace pomocnicze w otoczeniu hotelu 
     • kompetencje personalne i społeczne
     • język obcy zawodowy
     • zajęcia praktyczne
    • Zajęcia praktyczne organizowane przez Szkołę odbywają się w hotelach na terenie miasta Katowice.


      

   • Zajęcia praktyczne w obiekcie hotelowym

    2022/2023 

                                       

    Zdjęcia ...

   • Zajęcia praktyczne w obiekcie hotelowym
    2021/2022

    Praktyczna nauka zawodu uczniów kształcących się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej...

         

    Uczniowie podczas zajęć praktycznych w obiekcie hotelowym porządkują zaplecze, magazyny i pomieszczenia ogólnodostępne.

          

   • Uczniowie kształcący się w zawodzie pracownik obsługi hotelowej podczas zajęć praktycznych uczą się dekoracyjnie składać ręczniki i serwetki. Nasi uczniowie wiedzą już, że oryginalne dekoracje to ciekawy sposób na to jak zaskoczyć gości i umilić im czas spędzany w obiekcie hotelowym.

     

        

   • Uczniowie podczas zajęć praktycznych wykonują prace porządkowe w pokojach dla gości oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

      


   • Z Nowym Rokiem - nowym krokiem😊

    Uczniowie klas uczących się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Branżowej Szkoły I stopnia rozpoczęli Nowy Rok w świetnym nastroju, pełni zapału do pracy i gotowi na nowe wyzwania.