• Adres strony internetowej dziennika elektronicznego:
     https://uonetplus.vulcan.net.pl/katowice     W przypadku pierwszego logowania lub utraty hasła prosimy o zapoznanie się z instrukcją logowania się do dziennika elektronicznego VULCAN dla rodzica ucznia.


      Instrukcja logowania się do dziennika elektronicznego VULCAN dla rodzica ucznia

     • Należy wypełnić i przekazać do sekretariatu szkoły  wypełniony formularz e-dziennik Vulcan dla rodziców/opiekunów prawnych  (zgodnie ze wzorem w załączniku)
     • adres do dziennika elektronicznego: https://uonetplus.vulcan.net.pl/katowice 
     • Adres powyższy należy wpisać w przeglądarce internetowej. Wyświetli się powitalna strona systemu.
     • Należy kliknąć link „Załóż konto”, a następnie wpisać swój adres e-mail, który Pan/i podał wychowawcy (UWAGA! nie może to być adres email Pana/i syna lub córki)

     https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/obrazy-uonet-plus/1logowanie-m.png

     • Należy zaznaczyć  opcję "Nie jestem robotem", a następnie kliknąć przycisk "Wyślij wiadomość". Jeśli po kliknięciu opcji "Nie jestem robotem" rozwinie się okienko weryfikacji, należy wykonać polecane czynności (np. przepisz kod z obrazka) i kliknąć przycisk "Zweryfikuj".

     https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/obrazy-uonet-plus/3przywracanie-m.png

     • Należy zapoznać się z treścią komunikatu wyświetlonego na stronie "Podsumowanie operacji".

     https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/obrazy-uonet-plus/4podsumowanie-m.png

     • Należy sprawdzić skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytać wiadomość i kliknąć link podany w treści, aby nadać hasło.

     https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/obrazy-uonet-plus/5linki-m.png

     • W oknie "Aktywacja konta" w polach "Nowe hasło" oraz "Powtórz nowe hasło" należy wprowadzić  swoje hasło, stosując się do podpowiadanych wymagań.
     • Należy zaznaczyć opcję "Nie jestem robotem" i kliknąć przycisk "Ustaw nowe hasło".

     https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/obrazy-uonet-plus/6aktywacja-m.png

     • Wyświetli się strona "Podsumowanie operacji" z komunikatem o zmianie hasła.

     https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/obrazy-uonet-plus/7podsumowanie-m.png

     • Od tego momentu może Pan/i logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

     Formularz e-dziennik Vulcan dla rodziców/opiekunów prawnych