• Branżowa Szkoła I stopnia kształci w zawodach:

            • KUCHARZ

            • ŚLUSARZ

            • PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

            • SPRZEDAWCA

      •     


        • Kształcenie w zawodzie kucharz w Branżowej Szkole I Stopnia przeznaczone jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnej pracowni gastronomicznej i zakładach gastronomicznych na terenie miasta Katowice. 
        • Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, a po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji  HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań otrzymuje dyplom zawodowy i posiada kwalifikacje w zawodzie kucharz.  
        • Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia absolwent może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
        • Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia jest przygotowany do wykonywania  następujących  zadań zawodowych: sporządzania potraw i napojów, przechowywania żywności, wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. 
        • Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia znajdzie pracę w zakładach gastronomicznych typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracjach hotelowych i gastronomi sieciowej oraz firmach cateringowych. Po nabyciu doświadczenia kucharz może pełnić funkcje kierownicze: kierownika zakładu gastronomicznego lub produkcji. Kucharz może prowadzić również samodzielną działalność gospodarczą.
        • Przedmioty nauczania z zakresu kształcenia ogólnego w Szkole:
          • język polski
          • język obcy (język angielski, język niemiecki)
          • historia
          • wiedza o społeczeństwie
          • podstawy przedsiębiorczości
          • geografia
          • biologia
          • matematyka
          • informatyka
          • edukacja regionalna
          • doradztwo zawodowe
          • wychowanie fizyczne
          • edukacja dla bezpieczeństwa
          • wychowanie do życia w rodzinie
          • religia
        • Przedmioty zawodowe: 
          • technologia gastronomiczna
          • wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
          • zasady żywienia
          • kompetencje personalne i społeczne
          • język obcy zawodowy
          • zajęcia praktyczne
        • Zajęcia praktyczne organizowane przez Szkołę odbywają się w restauracjach, barach, bistrach i małych punktach gastronomicznych na terenie miasta Katowice.


           

      • Praktyczna nauka zawodu...

        Zajęcia praktycznej nauki zawodu dla klas kształcących w zawodzie KUCHARZ organizowane przez Szkołę odbywają się w restauracjach i małych punktach gastronomicznych. Podczas tych zajęć uczniowie wykonują czynności, które przygotowują ich do zdobycia kwalifikacji w tym zawodzie.

                      
        zajęcia praktyczne - pierogi i uszka...

                    

        zajęcia praktyczne - pizza...

                    

                   
        Zajęcia praktyczne... 


         

      • Zajęcia praktyczne w Szkole 2022/2023


        Metoda biologiczna utrwalania żywności w praktyce. Kiszenie to proces biologiczny, który opiera się na fermentacji mlekowej. Tą tematykę zgłębili na zajęciach uczniowie klasy 1d Branżowej Szkoły I Stopnia.

            


                         

                            

        Zdjęcia...


      • Zajęcia technologii gastronomicznej w Szkole... 
        W ramach podsumowania wiadomości i umiejętności z przedmiotu technologia gastronomiczna kucharze z klas pierwszych Branżowej Szkoły musieli wybrać z przedstawionych w gazetkach reklamowych źródła produktów białkowych, tłuszczowych i węglowodanowych. Zadanie zostało wykonane przez uczniów na piątkę.

              
         
        zdjęcia z zajęć..


        Na zajęciach technologii gastronomicznej oraz wyposażeniu i zasadach bezpieczeństwa w gastronomii uczniowie wyszukiwali różnych symboli umieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych.
        Czy wiemy co znaczą wszystkie te symbole?

            
        zdjęcia...


         

      • Warsztaty gastronomiczne, spotkania ...

        W Szkole organizowane są różne zajęcia, które w ciekawy, niecodzienny, interesujący sposób poszerzają wiedzę uczniów, rozwijają umiejętności i rozbudzają motywację do pracy, zdobywania nowych doświadczeń. Uczniowie uczestniczą w warsztatach gastronomicznych, spotkaniach z dietetykami, specjalistami w zakresie żywienia i zdrowego odżywiania się.


        Warsztaty gastronomiczne DESERY ŚWIATA

        Warsztaty "Napój energetyczny – co to za napój?"


        Warsztaty gastronomiczne w dla naszych przyszłych kucharzy w Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach.

        Uczniowie Branżowej Szkoły uczący się w zawodzie kucharz, uczestniczyli w warsztatach gastronomicznych w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. Przyszli kucharze sami upiekli bułki, usmażyli wołowego kotleta oraz przygotowali warzywa i sosy. Bułki z mięsnym kotletem i z dodatkami, powszechnie nazywane burgerami lub hamburgerami, mają bogatą historię. Z przekazów historycznych wynika, że hamburger  wywodzi się już z XV wieku. Jego ojczyzną wbrew pozorom nie jest wcale Ameryka, ale Niemcy. Nazwa „hamburger” została zaczerpnięta od miasta Hamburg, gdzie pojawiły się pierwsze hamburgery, w postaci kotletów z siekanej wołowiny, które nazwani kotletami hamburskimi. Wraz z emigrantami z Niemiec powędrowały one na Zachód, aż za „wielką wodę”, docierając do Ameryki. Tam rozwinęła się duża gałąź gastronomiczna zajmująca się produkcją hamburgerów z dodatkami. Być może właśnie dlatego danie to jest jednoznacznie kojarzone ze Stanami Zjednoczonymi. Wielu jest zdania, że amerykańskie hamburgery i burgery jako takie, są najlepsze na świecie. 

            


        Hamburgery – czy znasz ich historię?


        W ramach programu Szef dla młodych talentów, 29 listopada br. uczniowie klas pierwszych i drugich Branżowej Szkoły I Stopnia uczących się w zawodzie kucharz dostali zaproszenie na lekcję z Akademią Inspiracji MAKRO. Program uwzględnia organizację bezpłatnych wydarzeń kulinarnych dla uczniów szkół o profilu gastronomicznym. Temat spotkania to Szef kuchni – zakres obowiązków i odpowiedzialności. Spotkanie prowadziła Główny Szef Kuchni Akademii Inspiracji MAKRO pan Rafał Zaręba. Czy nasi uczniowie będą kiedyś szefami kuchni? Czas pokaże czego życzymy im z całego serca😊