• Ogłoszenia

    • 21 listopada 2022r. 

     W ramach tegorocznego projektu "Przedsiębiorczy Korczak" powstała publikacja "List_do_rodzicow" ilustrowana pracami naszych uczniów. Zapraszamy do jej lektury.


     5 października 2022r.

     Zachęcamy rodziców, opiekunów uczniów do zapoznania się z informacjami udostępnionymi przez doradcę zawodowego w naszej szkole w zakładce doradztwo zawodowe.

      


     15 czerwca 2022r.

     Zachęcamy do udziału w Projekcie "Szerpowie Nadziei 2022".
     "Uszczęśliwianie innych jest marzeniem ludzi szczęśliwych."Dlatego róbmy tak zawsze i wszędzie, i kiedy tylko możemy".

     Zapraszamy do udziału w Projekcie Harcerzy w Górach" pod nazwą "Szerpowie Nadziei".
     Zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym.
     Szczegółowe informacje o projekcie .... "


     18 maja 2022r. 

     XI Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka

     Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja.  Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.

     Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśli zasady „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.

     LINK: https://www.youtube.com/watch?v=3bvavaHANdg


     11 kwietnia 2022r.

     Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022r.


     9 listopada 2021r.

     https://spis.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/logo-NSP-1.png

     Szanowni Państwo,

     Od 12 do 24 listopada 2021 r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne
     w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

     Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie, z numeru: 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym respondentem (reprezentantem mieszkania). W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące: m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu.

     Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia  2019r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r.

     Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny
     z taryfą operatora). Zachęcamy do śledzenia wydarzeń i publikacji związanych z udostępnianiem wyników uzyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Informacje o konferencjach on-line
     są dostępne na stronie spis.gov.pl.


     7 listopada 2021r.


     Ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.


     1 listopada 2021r.

     Informujemy, że w dniu 2 listopada oraz 12 listopada br. stołówka szkolna będzie nieczynna.


     19 października 2021r.
     Zapraszamy do zapoznania się z informacją:

       


     19 października 2021r.           
                                                 


     Szanowni Państwo,
     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizuje szereg zadań i programów mających na celu wsparcie na rzecz Osób Niepełnosprawnych. 
     Na stronie internetowej MOPS w Katowicach możecie Państwo uzyskać informacje o formach wsparcia i przywilejów, z których  może skorzystać osoba niepełnosprawna, opiekun osoby niepełnosprawnej lub instytucje prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

     Zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.mops.katowice.pl/node/2624


     31 sierpnia 2021r.
     INFORMACJA O DOWOZIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

     Szanowni Państwo,

     Uczniom z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do szkoły - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 lat Miasto Katowice zapewnia bezpłatny dowóz.  Istnieje także możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły własnym transportem.

     Organizację dowozu z miejsca zamieszkania do szkoły oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice, określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 850/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia, dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice.

     Wymagane dokumenty to wniosek rodzica/opiekuna prawnego ucznia o organizacje dowozu dla ucznia niepełnosprawnego/zwrot kosztów przejazdu ucznia wraz z opiekunem oraz do wglądu - aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
     Wzór wniosku do pobrania

     Podstawa prawna:
     - art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. i art. 39a 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910)
     - zarządzenie Nr 850/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia, dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice
     - uchwała Rady Miasta Katowice Nr XVII/401/20 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Katowice na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.


     25 sierpnia 2021r.

     Szanowni Rodzice,

     Informujemy, że aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. W tych miejscach jest realizowany cały proces szczepienia, który obejmuje:

     • zgodę rodzica,
     • kwestionariusz,
     • kwalifikację lekarza,
     • szczepienie.
       

     Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.
     Przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki informacje dla Państwa w tej sprawie umieszczamy na naszej stronie. Przekazujemy również rekomendacje Ministerstwa Zdrowia oraz MEiN dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Wszystkie materiały dostępne są poniżej.

     Dlaczego warto się zaszczepić? 

     Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych. 

     Jak działa szczepionka? 

     Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna. 

     Harmonogram szczepień po wakacjach 

     Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu: 

     • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, 
     • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie uczniów
     • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień. 
       

     Przygotowanie się ucznia do szczepienia – rekomendacje dla rodziców
     W zaleceniach znalazły się m.in. informacje dotyczące spożywania posiłków przed szczepieniem czy przyjmowania leków. Przed szczepieniem rodzice powinni zwrócić także szczególną uwagę na rzetelne wypełnienie kwestionariusza. Ważne jest, aby podali wszystkie istotne informacje o zdrowiu dziecka.


      


     16 czerwca 2021r.

     Bezpieczeństwo w czasie wakacji! Z dbania o swoje bezpieczeństwo nie jesteśmy zwolnieni także latem. Warto pomyśleć i o tym. Zapraszamy do przeczytania ulotki Ciesz się latem.


     16 czerwca 2021r.

     Czas pandemii to trudny dla wszystkich okres. Kryzysy spotykają dorosłych, jak również dzieci i młodzież. Rodzice powinni się szczególnie tym tematem zainteresować. Zapraszamy do naszego krótkiego przewodnika Czy Twoje dziecko przechodzi kryzys?

     15 maja 2021r.
                                                 


     Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 
     Nie zwlekajmy z wypełnieniem obowiązku spisowego, spiszmy się jak najszybciej i weźmy udział w loterii! 
     Szczegółowe informacje na temat spisu i loterii dostępne są na stronie internetowej 
     https://spis.gov.pl/ oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.


     6 kwietnia 2021r.

     Szanowni Rodzice, 
     Prosimy o zapoznanie się z najnowszym zarządzeniem Dyrektora Szkoły dotyczącym zmiany kosztów żywienia w naszej szkolnej stołówce. Zarządzenie znajduje się w zakładce stołówka szkolna.


     22 marca 2021r. 

      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców. Uczniowie i rodzice, we współpracy ze szkołami, mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo takie wsparcie oferuje również poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. 

     Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

     Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.​​​​​​


     4 marca 2021r.Theo Albrecht – Wikipedia, wolna encyklopedia

     Szanowni Rodzice,
     informujemy, że sieć sklepów Aldi dołącza do ogólnopolskiej akcji „Ciche Godziny”, której inicjatorem jest Fundacja JiM. Od lutego we wszystkich sklepach sieci „Ciche Godziny” będą obowiązywać dwa razy w tygodniu, we wtorki od godziny 8:00 do 10:00 i soboty w godzinach 18:00-20:00.


     4 marca 2021r.
     Szanowni Rodzice,
     informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji na terenie miasta Chorzów z dostępnymi wizytami domowymi oraz w placówce EPIONE w Katowicach - dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Szczegóły znajdziecie Państwo pod linkiem: http://www.epione.pl/bezplatna-rehabilitacja-chorzow.html


     luty 2021r.

     W związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej Szkole przygotowaliśmy wskazówki dla rodziców -  "Jak reagować, jeśli podejrzewam, że dziecko nadużywa Internetu?". Zapraszamy do przeczytania - Wskazówki dla rodziców.pdf


     Szanowni Rodzice,
     Jeśli mają Państwo problemy ze znalezieniem  gabinetu stomatologicznego, w którym lekarz podejmie się leczenia osoby niepełnosprawnej proponujemy zapoznanie się z programem „Kierunek: Uśmiech."                                                                          

                                                                
     To pierwszy w Polsce program o charakterze prozdrowotnym, który umożliwia i ułatwia pełnoletnim osobom niepełnosprawnym dostęp do refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) leczenia stomatologicznego w Czechach. 
     Koordynator Projektu: p.Dariusz Pytlasiński tel. 665 271 517
                                                                                więcej informacji o Programie....     4 grudnia 2020r.

     „Aktywność kluczem do niezależności”

     Zachęcamy do udziału w bezpłatnym projekcie dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub neurologiczną „Aktywność kluczem do niezależności”, dofinansowanego ze środków PFRON, realizowanego przez Fundację Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym. To organizacja pozarządowa, która od 2006 roku działa na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych. 

     W ramach projektu Avalon zaprasza na indywidualną, bezpłatną rehabilitację ONLINE.
     W pakiecie proponuje również wsparcie psychologa, a także dodatkowe aktywności, jak np. cross trening, zumba, czy zajęcia neurologopedyczne.
     Rehabilitacja odbywa się za pomocą aplikacji Zoom - wystarczy kliknąć w link otrzymany od organizacji na maila.

     Adresaci projektu: osoby od 16 rż., posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej lub neurologicznej, stopień umiarkowany lub znaczny.

     Zapis poprzez Recepcję Fundacji:

     - e-mail: fundacja@fundacjaavalon.pl
     - tel. 22 349 97 71, 796 324 328, 531 786 660

     Na adres Recepcji należy przesłać uzupełniony formularz: https://www.fundacjaavalon.pl/images/Formularz_rehabilitacja_PFRON_ver3.pdf

     Więcej o projekcie: http://aktywni.fundacjaavalon.pl/
     - video-zaproszenie fizjoterapeuty: https://www.facebook.com/fundacjaavalon/posts/3538464702879864
     - wspomnienia Moniki – uczestniczki projektu: https://www.facebook.com/fundacjaavalon/posts/3519782068081461

     Więcej o projekcie: http://aktywni.fundacjaavalon.pl/

     Zachęcamy do udziału w projekcie osoby, które mogłyby z niego skorzystać. #Zostań w domu nie musi oznaczać braku aktywności. Serdecznie zapraszamy!


     4 października 2020r.

     Informacja o projekcie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"


     wrzesień 2020r.

     Pierwsze zebranie Rady Rodziców w nowym roku szkolnym odbędzie się
     29 września 2020r. o godz.17.00.


     sierpień 2020r.

     Informacja dla rodziców uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy o możliwości otrzymania pomocy finansowej w ramach III Modułu programu PFRON "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

     Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-rozszerza-zakres-wsparcia-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-posz/


     Zamieszczamy wspólny list Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego i Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa do rodziców uczniów, w którym zachęcają do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe.Aplikacja to narzędzie, które pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót  uczniów do szkół.

     - Zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe.
     To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna – napisali Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny.

      

     Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.

      

     Zachęcamy do pobrania aplikacji ProteGO Safe!     OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OSÓB
     Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA I ICH RODZIN

     Nie czujesz się dobrze w świecie pełnym zmian,
     wśród ludzi opanowanych strachem przed COVID-19 ?

     Niepokoi Cię co będzie dalej ? Jak będziemy żyć w świecie po epidemii ? 

     Coraz trudniej radzisz sobie z atakami agresji ?

     Twoje dziecko przestało całkowicie komunikować się z innymi, zastanawiasz się jak to będzie, gdy wróci do szkoły ?
      

     TELEFON SPEKTRUM

     Poniedziałek - sobota:

     godzina 12.00 - 14.00 wsparcie dla osób z zespołem Aspergera lub autyzmem tel.  795-076-289
     godzina 14.00 - 18.00 wsparcie dla rodzin i przyjaciół osób z zespołem Aspergera lub autyzmem tel. 692-275-462

     Projekt uwzględnia aktywizację zawodową dorosłych osób z autyzmem.

     Monika Kłeczek
     Prezes Zarządu

     Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym

     z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi AS

     ul. Barlickiego 16/5, 

     43-300 Bielsko-Biała

     tel. 692-275-462
      

     konto: BGŻ 26 2030 0045 1110 0000 0232 8510

     NIP 9372655251

     KRS 0000390203


     Szanowni Państwo,
     Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej kształcenie na odległość w naszej Szkole zostaje przedłużone do 26 kwietnia br.

     W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawia nowe rozwiązania w zakresie przeprowadzania egzaminów i procesie rekrutacji.
     Uczniowie ostatnich klas Szkoły Branżowej, którzy po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uzyskają roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu za faktyczny okres realizacji nauki zawodu.
     Informacje dostępne na stronie MEN.


      Szanowni Państwo,

              Jak powszechnie wiadomo Szkoła zobowiązana jest realizować kształcenie na odległość. Bardzo troszczymy się o Was i Wasze dzieci – naszych uczniów!

     Dołóżmy wszelkich starań, żaby wzajemnie się wspierać, szukać rozwiązań w sytuacjach problemowych.

     W naszej Szkole w celu  realizacji kształcenia na odległość, korzystamy z funkcjonalności  usługi Office 365 dla Edukacji, zawierającej Microsoft Teams, aplikacje Word, Excel PowerPoint oraz inne aplikacje przydatne w jego realizacji. Wychowawcy, a także nauczyciele klas przekażą Państwu lub uczniom, informacje o dostępie do usługi Office 365, a także będą wspomagać przy jej wdrożeniu. Przy pomocy tego narzędzia, nauczyciele będą się kontaktować, zamieszczać  materiały i informacje o możliwych formach ich realizacji przez Wasze dziecko w domu, a także monitorować postępy oraz sposoby weryfikacji wiedzy. Oceniana będzie w szczególności: pilność i terminowość, jakość prac domowych, zaangażowanie i samodzielność, zdalna pomoc kolegom w nauce.

     Priorytetem jest bezpieczeństwo Państwa dzieci, w czasie korzystania z treści i programów umieszczonych w przestrzeni Internetu. Prosimy o szczególną czujność i przezorność w tym zakresie.

     Tygodniowy plan zajęć pozostaje bez zmian.

     Każdy wychowawca i nauczyciel będzie z Państwem oraz Waszymi dziećmi w kontakcie i chętnie odpowie na wszystkie pytania, poprzez wykorzystanie w/w narzędzia a także poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte w naszej szkole – telefon, e-mail, Messenger….

     W razie potrzeby odbycia konsultacji zapraszam do kontaktu w każdym dniu tygodnia, w godzinach zgodnych z planem zajęć jaki przypada na dany dzień, a jeśli zaistnieje taka potrzeba, jesteśmy do dyspozycji również w innych godzinach - szczegóły proszę uzgadniać z każdym nauczycielem i wychowawcą z osobna.

     Przypominamy, że do Waszej i uczniów dyspozycji  pozostają również szkolny pedagog i psycholog, pani bibliotekarka a także Wicedyrektor i Kierownik szkolenia praktycznego.

     W sytuacji szczególnie trudnej lub ważnej, proszę o kontakt telefoniczny ze mną osobiście – jestem do Państwa dyspozycji.

     Z życzeniami  zdrowia i wytrwałości

     Joanna Warpas

     Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6


     Informacja o organizacjach oferujących pomoc w robieniu i roznoszeniu zakupów     Szanowni Państwo,

     W związku z występowaniem kolejnych przypadków koronawirusa na terenie Polski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca wszystkie osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego do kontaktu za pośrednictwem wideokomunikatorów.
     W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach będzie można nawiązać zdalny kontakt telefonicznie oraz mailowo:

     • telefon komórkowy: 669 777 008 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video
      telefony stacjonarne: 32 251 15 99
      tel./fax 32 257 14 82
     • email: oik@mops.katowice.pl

     Dyżury psychologów w godzinach 8:00 – 19:00.
     W Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zdalny kontakt telefoniczny:
     telefony komórkowe:

     • 572 333 751
     • 725 150 086  oba telefony z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video

     Dyżury psychologów w godzinach 8:00 – 17:30.
     Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej zdalny kontakt telefoniczny:

     • telefon komórkowy: 513 426 177 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video
      Dyżury psychologów w godzinach 7:30 – 15:30

     DRODZY RODZICE!

     • Podczas zawieszenia zajęć w szkołach uczniowie powinni spędzać czas w domu.  Nie mogą spotykać się ze znajomymi i przebywać w miejscach publicznych. W większości miast patrole straży miejskiej i policji legitymują uczniów przebywających w miejscach publicznych i przypominają, dlaczego nie ma zajęć. 
      To czas kwarantanny społeczeństwa. Apelujemy o odpowiedzialność!

     • Zachęcajcie uczniów do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny

     • Jeśli macie dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Wam zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS
       
     • Rygorystycznie przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie
       
     • Śledźcie na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez Dyrektora Szkoły.

     luty 2020r. 

     Informacje o opiece stomatologicznej dla uczniów tutaj


     luty 2020r.

     Od 3 lutego br. w naszej szkole funkcjonuje stołówka szkolna. Informacje tutaj


     2 października 2019r.


     Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej o uruchomieniu całodobowej, bezpłatnej infolinii dla młodzieży, rodziców i pedagogów. Pod numerem telefonu 800 080 222  młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.


     Regulamin korzystania z szafek szkolnych