• Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6


    •   

              
     W skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 wchodzą 
     - Branżowa Szkoła I stopnia nr 16 im. Janusza Korczaka Specjalna
     Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

     - Szkoła Podstawowa dla dzieci Chorych im. Krystyny Bochenek
     - XXI Liceum Ogólnokształcące im. Krystyny Bochenek
      
     Branżowa Szkoła I stopnia nr 16 im. Janusza Korczaka Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy mają siedzibę w dwóch budynkach mieszczących się przy ulicy Rolnej 22 w Katowicach.To specjalistyczna placówka, którą wspiera doświadczona kadra o wysokich kwalifikacjach oraz bogate zaplecze dydaktyczne. Wszyscy nauczyciele posiadają przygotowanie z zakresu oligofrenopedagogiki i wciąż podwyższają swe umiejętności poprzez specjalistyczne kursy, warsztaty oraz studia podyplomowe. Dzięki temu, uczniowie mogą nie tylko zdobywają wiedzę w szkole, ale także mogą rozwijać swoje zainteresowania, realizować się w sztuce, kontynuować rehabilitację.

     Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji we współpracy z rodzicami codziennie dokładają wszelkich starań, aby uczniowie uczyli się w szkole w przyjaznej atmosferze i poczuciu pełnego bezpieczeństwa. 

       

     Bazę Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 tworzą dwa budynki z dobrze wyposażonymi, nowoczesnymi klasopracowniami. Jeden z budynków jest kompleksowo przystosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo, posiada nowoczesną windę dla osób niepełnosprawnych.

     Szkoła posiada pracownie: gastronomiczną, gospodarstwa domowego, ślusarsko-mechaniczną, ceramiczną, sale komputerowe, dużą nowoczesną salę gimnastyczną, salę polisensoryczną.

       

     Placówka oferuje pomoc pedagogiczną, psychologiczną oraz zapewnia opiekę medyczną. W Szkole prowadzone są specjalistyczne zajęcia rewalidacji indywidualnej: logopedyczne, korekcji wad postawy, zajęcia w sali polisensorycznej.       
     Siedzibą Szkoły Podstawowej dla Dzieci Chorych im. Krystyny Bochenek
     oraz
      XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Bochenek
     jest Samodzielny Publiczny Szpital  Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
     w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, przy ulicy Medyków 16.