• Konkurs "Najsprawniejszy w zawodzie"


     • Celem tego Konkursu jest zwiększenie zaangażowania uczniów w naukę oraz zwiększenie motywacji do uzyskania kwalifikacji zawodowych, rozwijanie współzawodnictwa pomiędzy uczniami i klasami zawodowymi; pobudzanie rozwoju ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań; przygotowanie uczniów do nowej formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uczestnikami Konkursu Najsprawniejszy w zawodzie są wszyscy uczniowie klas II i III Branżowej Szkoły I stopnia, kształcący się w zawodach: ślusarz, kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Konkurs składa się z części teoretycznej, w której uczniowie rozwiązują test wiedzy, oraz praktycznej, która ma na celu sprawdzenie umiejętności praktycznych uczniów.


       

   • Konkurs "Najsprawniejszy w zawodzie" - edycja 2021/2022.

    Znamy już wyniki tegorocznego Konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie” dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia. 
    Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania uczniów w naukę oraz zwiększenie motywacji do uzyskania kwalifikacji zawodowych, rozwijanie współzawodnictwa pomiędzy uczniami i klasami zawodowymi; pobudzanie rozwoju ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań; przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego. Uczestnikami konkursu są wszyscy uczniowie klas II i III uczący się w zawodach:

    •  ślusarz
    •  kucharz
    •  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

    Konkurs składa się

    • z części teoretycznej, w której uczniowie rozwiązują test wiedzy na komputerze
    • oraz części praktycznej, która ma na celu sprawdzenie umiejętności praktycznych uczniów.

     Najsprawniejsi w zawodzie 2022:

    Najsprawniejszy w zawodzie ŚLUSARZ  – Szymon M. z klasy IIIb
    Najsprawniejszy w zawodzie KUCHARZ – Adam P. z klasy IIIb 
    Najsprawniejszy w zawodzie PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ - Martina R. z klasy IIIe.

     

       


     

   • Konkurs "Najsprawniejszy w zawodzie" - edycja 2020/2021.

    Tegoroczna edycja Konkursu "Najsprawniejszy w zawodzie" przeprowadzona została w dniach od 1 do 26 lutego. Wzięli w nim udział uczniowie klas drugich i trzecich we wszystkich zawodach.
    Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania uczniów w naukę oraz rozwijanie współzawodnictwa między klasami i uczniami. Część teoretyczna Konkursu w zawodzie kucharz przeprowadzona została z użyciem komputerów.
    Najlepsi uczniowie otrzymali wyróżnienia.

        

    "Najsprawniejszy w zawodzie" - KUCHARZ