• Branżowa Szkoła I stopnia kształci w zawodach:

      • KUCHARZ

      • ŚLUSARZ

      • PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

      • SPRZEDAWCA    • Kształcenie w zawodzie sprzedawca jest przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, a także dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera.  
    • Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, a po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji HAN.01 Prowadzenie sprzedaży otrzymuje dyplom zawodowy i posiada kwalifikacje w zawodzie sprzedawca.  

    • Kształcenia w zawodzie na ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.  
    • Sprzedawca należy do zawodów typowo usługowych, zatem w kształceniu naszych uczniów zwracamy uwagę na istotne dla przyszłego sprzedawcy cechy, a w szczególności: komunikatywność, uczciwość i rzetelność, zamiłowanie do porządku i dokładność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu. Staramy się, aby w naszej szkole absolwent otrzymał odpowiedni zasób wiedzy ogólnej i zawodowej, który daje podstawę do podjęcia pracy. 
    • Absolwenci mogą pracować w sklepach, magazynach, hurtowniach, przedsiębiorstwach handlowych, punktach sprzedaży, dużych i małych korporacjach handlowych. Sprzedawcy mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą świadcząc usługi handlowe.
    • Przedmioty nauczania z zakresu kształcenia ogólnego w Szkole:
     • język polski
     • język obcy (język angielski, język niemiecki)
     • historia
     • wiedza o społeczeństwie
     • podstawy przedsiębiorczości
     • geografia
     • biologia
     • matematyka
     • informatyka
     • edukacja regionalna
     • doradztwo zawodowe
     • wychowanie fizyczne
     • edukacja dla bezpieczeństwa
     • wychowanie do życia w rodzinie
     • religia
    • Przedmioty zawodowe:
     • sprzedaż towarów 
     • towaroznawstwo 
     • podstawy działalności handlowej 
     • organizacja sprzedaży i promocji 
     • podstawy przedsiębiorczości 
     • obsługa programów komputerowych
     • kompetencje personalne i społeczne
     • język obcy zawodowy
     • zajęcia praktyczne